S obzirom na to da je Fondacija „Podrži život“ tokom prekjučerašnjeg dana (17.09.2018. godine) izdala Saopštenje o trenutnim sredstvima kojima raspolaže na računu, želimo da vas izvestimo da smo juče, 18.09.2018. godine izvršili uplatu za sledeću decu:

  • Filipa Rikića,
  • Petru Zarbool,
  • Slobodu Ćuković,
  • Martina Pošu,
  • Mihajla Grbića
  • Andriju Jankovića

Lečenje Anđele Janković je podeljeno u dvanaest etapa. Fondacija je finansirala četiri dosadašnje etape, a preostalih osam će finansirati po ispostavljanju faktura.

Tokom trajanja humanitarne akcije za Petru Petrović, njena porodica je donela odluku o promeni klinike u kojoj se ona leči, o čemu nije blagovremeno informisala Fondaciju. Usled toga, apel za pomoć Petri je ostao još uvek aktuelan. U komunikaciji sa roditeljima, Fondacija je preuzela na sebe obavezu da snosi sve eventualne troškove oko njenog budućeg lečenja, kao i troškove smeštaja i prevoza, ukoliko za time bude bilo potrebe.

Kako je u prethodnom periodu Fondacija prikupila veliki broj donacija, Upravni odbor Fondacije je doneo odluku da se tokom jučerašnjeg dana pokrenu nove tri humanitarne akcije i da se odmah izvrši uplata za njihovo lečenje, shodno priloženim fakturama i lekarskoj dokumentaciji. Tokom današnjeg dana (19.09.2018. godine), sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da je Fondacija uplatila sredstva za sledeću decu:

– Antoninu Danicu Kuburović (4) – obolelu od cerebralne paralize (2.537,00 EUR za rehabilitaciju u centru „Renona“ (Slovačka));

– Ognjena Anufrijeva (5) – obolelog od cerebralne paralize (370.500,00 RSD za operaciju u klinici „Medikus“ u Ćupriji);

– Martu Mirković (11) – obolelu od neoplasma systematis nervosi centralis (9.000,00 EUR za lečenje u Centru „Hospitalier Universitare de Liege“ u Liježu (Belgija) i 510.647,00 RSD za troškove prevoza);

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano.

Pin It on Pinterest