Jovan Vasiljević rođen je 26.11.2014. godine, u Novoj Pazovi.

Boluje od cerebralne paralize. Ima problema sa gornjim i donjim ekstremitetima. Kreće se u puzećem stavu, uz kratkotrajne sedeće položaje.

Može da sastavlja samo proste rečenice. Imao je strabizam, koji mu je uspešno operisan.

U cilju poboljšanja njegovih psihomotornih sposobnosti, Fondacija je do sada uplatila 23.149,27EUR za rehabilitaciju u Poliklinici “Glavić” (Hrvatska).

Sada su se roditelji obratili Fondaciji za pomoć obezbeđivanja smeštaja u Dubrovniku, tokom neurorehabilitacije robotikom u Poliklinici “Glavić”, čija cena iznosi 4.521,34EUR.

Fondacija je, usled suficita u svom budžetu uplatila 4.521,34EUR za troškove smeštaja.

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano.

Takođe, pozivamo vas da nastavite da šaljete SMS poruke (100 RSD) na broj 5757 i vršite uplate na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876, otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest