Luka Ivezić rođen je 13.11.2008. godine, u Beogradu.

Boluje od cerebralne paralize sa spastičnom paraparezom.

Kreće se uz pomoć štapa, sa tri tačke oslonca, na kraćim relacijama i uz pomoć invalidskih kolica, na dužim relacijama.

Može da sedi u kifotičnom položaju u lumbalnom delu kičmenog stuba, puzi nekoordinirano i može da se uspravi, ali samo u visokoklečeći stav, uz tuđu asistenciju.

Luka takođe ima oštećen vid, astigmatizam i nistagmus, pa koristi naočare.

Njemu je potrebna operacija “Fibrotomija po Ulzibatu” u klinici “Medikus” (Ćuprija) čija cena iznosi 370.500,00 RSD.

Fondacija je, usled suficita u svom budžetu uplatila 370.500,00 RSD za navedenu operaciju.

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano.

Takođe, pozivamo vas da nastavite da šaljete SMS poruke (100 RSD) na broj 5757 i vršite uplate na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876, otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest