Marko Vujnović rođen je 28.12.2011. godine u Beogradu.

Boluje od pervazivnog razvojnog poremećaja i autizma.

Usled ovog oboljenja, Markova komunikacija je vrlo oskudna i raspolaže rečnikom od svega desetak reči. Orijentisan je svom unutrašnjem svetu, dok sa okolinom komunicira samo kad je to neophodno. Njegovi opšti nalazi su uredni i očuvane je inteligencije.

Od svoje druge godine, Marko pohađa logopedske terapije u individualnim tretmanima tri puta sedmično. Takođe, ide redovno u školu za decu sa problemima sa sluhom, lakšim razvojnim problemima i autizmom, gde je u predškolskom odeljenju.

Od tretmana matičnim ćelijama, za koje su nam se obratili Markovi roditelji, očekuje se da mogu dati vidljive rezultate i poboljšati Markov socijalni život i odnos sa neposrednim okruženjem.

Do sada je za Markovo lečenje Fondacija uplatila 651.580,00RSD za tretman matičnim ćelijama.

Porodica Vujnović ponovo se obratila Fondaciji za pomoć, jer je Marku neophodan novi tretman matičnim ćelijama, u bolnici za opštu hirurgiju “Global care surgery” u Novom Sadu, čija cena iznosi 649.000,00RSD.

Fondacija je, usled suficita u svom budžetu uplatila 649.000,00 RSD za tretman matičnim ćelijama u Novom Sadu.

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano. 

Takođe, pozivamo vas da nastavite da šaljete SMS poruke (100 RSD) na broj 5757 i vršite uplate na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876, otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest