Mila Stanisavljević rođena je 06.04.2011. godine, u Beogradu.

Rođena je u 32. gestacijskoj nedelji.  U drugoj godini života, nakon magnetne rezonance i više kontrola, Mila dobija dijagnozu: Cerebralna paraliza G80.

Od četvrtog meseca života ide na fizikalne terapije, hipnoterapije i plivanje.

Fondacija „Podrži život“ je donirala 23.500$ za Milinu operaciju (selektivna dorzalna  rizotomija) u bolnici u Sent Luisu (SAD), kao i 5.523EUR za rehabilitacione tretmane u centru „Malovec“ (Austrija) i 45.500,00RSD za smeštaj.

Sada je neophodno da Mila bude podvrgnuta novoj turi rehabilitacionih trentmana u rehabilitacionom centru „Renona“, čija cena iznosi 3.500,00EUR i 1.268,00EUR na ime smeštaja.

Fondacija je, usled suficita u svom budžetu uplatila 3.500,00EUR za rehabilitacione tretmane i 1.268,00EUR za smeštaj.

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano.

Takođe, pozivamo vas da nastavite da šaljete SMS poruke (100 RSD) na broj 5757 i vršite uplate na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876, otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest