Nikolina Tasković rođena je 15.01.2014. godine, u Prokuplju.

Ima psihomotornu retardaciju, elemente autizma, generalnu hipotoniju i astmu.

Nije u stanju da ostvaruje svakodnevnu socijalnu komunikaciju, pa joj je zato potrebna konstantna rehabilitacija i stimulacija razvoja uz pomoć defektologa i logopeda, po specijalnim metodama.

Do sada je Fondacija uplatila 324.000,00RSD za  logopedski tretman, po specijalnom principu, u ordinaciji “Logopolis” (Beograd) i fizikalne terapije u klinici “Union health” (Beograd).

Sada je potreban novi terapijski tretman u klinici “Union health” čija cena iznosi 282.000,00RSD.

Fondacija je, usled suficita u svom budžetu uplatila 282.000,00 RSD za terapijske tretmane.

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano.

Takođe, pozivamo vas da nastavite da šaljete SMS poruke (100 RSD) na broj 5757 i vršite uplate na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876, otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest