Fondacija “Podrži život”, povodom aktuelnog medijskog izveštavanja, koji na veoma težak način vređa naš godinama stican visoki  ugled i reputaciju, daje sledeće:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Fondacija je, u skladu sa  odredbama Zakona o zadužbinama i fondacijama,  uložila novac u iznosu od  15.500.000 ,00  dinara u investicioni fond  „Ilirika“ radi oplođivanja tih sredstava, sve  u cilju uvećanja materijalnih mogućnosti za pomoć obolelim mališanima kojima je takva pomoć najpotrebnija.

Zakon o zadužbinama i fondacijama sasvim jasno daje  legalnu mogućnost svim  fondacijama pa i našoj, da  ulaganjem prikupljenih sredstava i  ubiranjem kamate , uvećava materijalne mogućnosti za ostvarivanje humanitarnih ciljeva. U skladu sa tom zakonskom mogućnošću, sredstva su i uložena u investicioni fond pod izričitim uslovom da se u svakom momentu, kada to zahtevaju potrebe pomoći obolelim mališanima, mogu iz investicionog fonda povući.

Inače,  radi potpunog informisanja naše  javnosti, ulaganje sredstava u  gore navedeni investicioni fond je do sada već dalo značajne finansijske rezultate  jer su inicijalna sredstva uložena u investicioni fond već uvećana za preko 500.000,00 dinara, što za nas predstavlja razlog za  veliko zadovoljstvo, jer to ujedno znači više novca za pomoć oboleloj deci.

Saglasno  svemu navedenom, naša Fondacija ni na koji način nije povredila zakon, nije  se „kockala“ prikupljenim sredstvima, nije  vršila nikakvu „zloupotrebu“,  nije izašla van okvira humanih ciljeva radi kojih je osnovana niti je na bilo koji način „prevarila“ i „obmanula“ donatore i roditelje, a  svaki iznos za lečenje bolesnih mališana koji je prikupila naša fondacija i utrošen u svrhu ostvarivanja humanitarnih ciljeva se može transparentno proveriti.

Ističemo na kraju da je Fondacija strogo apolitična organizacija, osnovana isključivo sa altruističkim pobudama, te ne želimo da budemo sastavni deo nikakvih političkih obračuna i tabloidnog izveštavanja. Takođe, s obzirom na to da Fondacija posluje isključivo u skladu sa pozitivno-pravnim aktima Republike Srbije, pozivamo nadležne organe da izvrše uvid u zakonitost našeg poslovanja.

Pin It on Pinterest