Ana Iris Filiposki rođena je 19.05.2009. godine, u Pančevu.

Zbog problema prilikom porođaja,  dete je odmah po rođenju reanimirano.

Komplikacije usled rođenja ostavile su posledice, pa je nakon šestog meseca života konstatovano da Ana Iris kasni sa razvojem. Nije mogla da načini ni jedan samostalni pokret.

Roditelji tada odvode Anu Iris na kineziterapiju, kako bi joj se poboljšalo zdravstveno stanje.

Od šestog do osamnaestog meseca života, dete je putovalo svakog vikenda u Mađarsku, na fizikalnu terapiju (Deveny metod).

Kada je dete napunilo tri godine, lekari u “Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju” su dijagnozirali cerebralnu paralizu, epilepsiju i strabizam.

Fondacija je do sada uplatila 5.040,00 EUR i 1.038.900,00 RSD za rehabilitacione tretmane, koje je Ana Iris pohađala u prethodnim godinama.

Pošto su ovi tretmani dali željene rezultate, Ana Iris bi trebalo da ide na dijagnostičke preglede u kliniku “Acibadem” u Istambul.

Usled suficita u budžetu, Fondacija „Podrži život“ je uplatila iznos od 1.650,00 EUR za dijagnostičke preglede, 385,00 EUR na ime smeštaja i 52.945,00 RSD na ime troškova prevoza.

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano.

Takođe, pozivamo vas da nastavite da šaljete SMS poruke (100 RSD) na broj 5757 i vršite uplate na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876, otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest