Ana Iris Filiposki rođena je 19.05.2009. godine, u Pančevu.

Zbog problema prilikom porođaja,  dete je odmah po rođenju reanimirano.

Komplikacije usled rođenja ostavile su posledice, pa je nakon šestog meseca života konstatovano da Ana Iris kasni sa razvojem. Nije mogla da načini ni jedan samostalni pokret.

Roditelji tada odvode Anu Iris na kineziterapiju, kako bi joj se poboljšalo zdravstveno stanje.

Od šestog do osamnaestog meseca života, dete je putovalo svakog vikenda u Mađarsku, na fizikalnu terapiju (Deveny metod).

Kada je dete napunilo tri godine, lekari u “Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju” su dijagnozirali cerebralnu paralizu, epilepsiju i strabizam.

Fondacija je do sada uplatila 5.040,00 EUR za rehabilitacione tretmane, koje je Ana Iris pohađala u prethodnim godinama.

Pošto su ovi tretmani dali željene rezultate, Ana Iris mora da nastavi sa rehabilitacijom u Edukativnom centru “Veliki korak” u Pančevu.

Usled suficita u budžetu, Fondacija „Podrži život“ je uplatila iznos od 1.038.900,00 RSD za rehabilitacione tretmane.

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate preko e-maila: sekretar@podrzizivot.com i dostave nam molbu, kompletnu medicinsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje predviđeno.

Takođe Vas pozivamo da šaljete SMS poruke na 5757 (cena poruke je 100,00 RSD) i donirate sredstva na dinarski račun 205-999-98 i devizni račun broj 0070800039876, otvoreni kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest