S obzirom na to da je Fondacija „Podrži život“ 17.09.2018. godine izdala Saopštenje o trenutnim sredstvima kojima raspolaže na računu, želimo da vas izvestimo da smo izvršili uplate za sledeću decu:

  • Filipa Rikića (5), tumor na mozgu, 102.300,00 EUR (preostali iznos novca uplaćen je od strane druge Fondacije)
  • Petru Zarbool (7), cerebralna paraliza, 3.629,00 EUR
  • Slobodu Ćuković (8), cerebralna paraliza, 297.600,00 RSD
  • Martina Pošu (16), hidrocefalus, epilepsija, hipertenzija, 143.400,00 RSD
  • Mihajla Grbića (10), cerebralna paraliza, 180.000,00 RSD
  • Andriju Jankovića (12), cerebralna paraliza, 8.000,00 EUR

– Lečenje Anđele Janković je podeljeno u dvanaest etapa. Fondacija je finansirala četiri dosadašnje etape, a preostalih osam će finansirati po ispostavljanju faktura.
– Tokom trajanja humanitarne akcije za Petru Petrović, njena porodica je donela odluku o promeni klinike u kojoj se ona leči, o čemu nije blagovremeno informisala Fondaciju. Usled toga, apel za pomoć Petri je ostao još uvek aktuelan. U komunikaciji sa roditeljima, Fondacija je preuzela na sebe obavezu da snosi sve eventualne troškove oko njenog budućeg lečenja, kao i troškove smeštaja i prevoza, ukoliko za time bude bilo potrebe.

Kako je u prethodnom periodu Fondacija prikupila veliki broj donacija, Upravni odbor Fondacije je 18.09.2018. godine, doneo odluku da se pokrenu tri nove humanitarne akcije i da se odmah izvrši uplata za njihovo lečenje, shodno priloženim fakturama i lekarskoj dokumentaciji.
Tokom jučerašnjeg dana (19.09.2018. godine), sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Fondacija uplatila sredstva za sledeću decu:
Antoninu Danicu Kuburović (4) – obolelu od cerebralne paralize (2.537,00 EUR za rehabilitaciju u centru „Renona“ (Slovačka));
– Ognjena Anufrijeva (5) – obolelog od cerebralne paralize (370.500,00 RSD za operaciju u klinici „Medikus“ u Ćupriji);
Martu Mirković (11) – obolelu od neoplasma systematis nervosi centralis (9.000,00 EUR za lečenje u Centru „Hospitalier Universitare de Liege“ u Liježu (Belgija) i 510.647,00 RSD za troškove prevoza);

Pozivamo sve roditelje, čija deca imaju potrebu za lečenjem, da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano.

Pin It on Pinterest