Marko Vujnović rođen je 28.12.2011. godine u Beogradu.

Boluje od pervazivnog razvojnog poremećaja i autizma.

Usled ovog oboljenja, Markova komunikacija je vrlo oskudna i raspolaže rečnikom od svega desetak reči. Orijentisan je svom unutrašnjem svetu, dok sa okolinom komunicira samo kad je to neophodno. Njegovi opšti nalazi su uredni i očuvane je inteligencije.

Od svoje druge godine, Marko pohađa logopedske terapije u individualnim tretmanima tri puta sedmično. Takođe, ide redovno u školu za decu sa problemima sa sluhom, lakšim razvojnim problemima i autizmom, gde je u predškolskom odeljenju.

Od tretmana matičnim ćelijama, za koje su nam se obratili Markovi roditelji, očekuje se da mogu dati vidljive rezultate i poboljšati Markov socijalni život i odnos sa neposrednim okruženjem.

Fondacija je, usled suficita u svom budžetu uplatila 651.850,00 RSD za tretman matičnim ćelijama u Novom Sadu.

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano.

Takođe, pozivamo vas da nastavite da šaljete SMS poruke (100 RSD) na broj 5757 i vršite uplate na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876, otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest