Nikolina Pterović je vođena 31.10.2011. godine u Beogradu.

Na samom rođenju, koje je bilo prevremeno, iz blizanačke trudnoće, nastaju komplikacije u vidu asfiksija, konvulzija i insuficijenciju levog bubrega, što stvara posledice po Nikolinu. Usled asfiksija, nastaju oštećenja na Nikolininom mozgu, da bi joj kasnije bila dijagnostikovana cerebralna paraliza i usporen psihomotorni razvoj.

Do sad je redovno išla na preglede u Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu i Bolnicu za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu, kao i na rehabilitacione tretmane u različitim privatnim klinikama.

Sad se Nikolinini roditelji obraćaju za pomoć Fondaciji „Podrži život“ za njen rehabilitacioni tretman u Poliklinici „Glavić“ u Dubrovniku, čija cena iznosi 11.956,97 EUR.

Fondacija je, usled suficita u svom budžetu uplatila 11.956,97 EUR za rehabilitacioni tretman. 

Pozivamo sve roditelje čija deca imaju potrebu za lečenjem da nam se obrate na e-mail: sekretar@podrzizivot.com i da nam dostave molbu, kompletnu lekarsku dokumentaciju deteta i predračun iz ustanove u kojoj je lečenje planirano. 

Takođe, pozivamo vas da nastavite da šaljete SMS poruke (100 RSD) na broj 5757 i vršite uplate na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876, otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest