Ana Iris Filiposki rođena je 19.05.2009. godine, u Pančevu.

Zbog problema prilikom porođaja,  dete je odmah po rođenju reanimirano.

Komplikacije usled rođenja ostavile su posledice, pa je nakon šestog meseca života konstatovano da Ana Iris kasni sa razvojem. Nije mogla da načini ni jedan samostalni pokret.

Roditelji tada odvode Anu Iris na kineziterapiju, kako bi joj se poboljšalo zdravstveno stanje.

Od šestog do osamnaestog meseca života, dete je putovalo svakog vikenda u Mađarsku, na fizikalnu terapiju (Deveny metod).

Kada je dete napunilo tri godine, lekari u “Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju” su dijagnozirali cerebralnu paralizu, epilepsiju i strabizam.

Kako bi Ana Iris počela da priča, stoji i napravila svoj prvi korak, neophodno je da ode na intenzivnu terapiju u Budimpeštu (Borsohaz – International Intensive Therapy Center). Roditelji nemaju sredstava da finansiraju lečenje koja košta 1.680,00 evra.

Pomozimo Ani Iris da propriča i napravi svoj pri korak!

 

Pin It on Pinterest