Đurđa Vujić rođena je 06.05.2011. godine, u Užicu.

Zbog prevremenog rođenja, ova devojčica susrela se sa velikim problemima na samom početku života.

Imala je oštećenje vida i sluha, slabu motoriku, intercerebralni hematom, anemiju i žuticu.

Bila je prinuđena da provede dvadesetšest dana na veštačkoj ventilaciji (respirator), kao i pedesetdva dana na oksigenoterapiji (kiseonik).

Ova hrabra devojčica uspela je da se izbori sa većinom problema, ali oštećenje vida i sluha je problem koji je još uvek prisutan.

I dalje vodi borbu sa strabizmom i ima visoku dioptriju na oba oka.

Iako nema problema sa govorom, srednje teško, atipično linearno oštećenje sluha ( 40% na oba uha) je najveći problem sa kojim se i dalje nosi.

Đurđa je sposobna da čuje sve visoke i niske tonove, ali u bučnim situacijama nije u mogućnosti da anulira sporedne zvukove, kako bi mogla da se usredsredi na primarni.

Ova devojčica treba da krene u predškolsku ustanovu, ali neće moći uspešno da prati nastavu, ukoliko joj se ne obezbedi FM uređaj, koji bi joj pomogao da jasno čuje sve tonove, ali prvenstveno učiteljicu na času.

S obzirom na to da roditelji nisu u mogućnosti da finansiraju kupovinu ovog uređaja, obratili su se našoj Fondaciji.

Cena ovog FM uređaja je 229.597,00 RSD.

Pomozimo Đurđi Vujić slanjem SMS poruke (potrebno je uneti proizvoljni karakter) na 5757 (100 dinara) i uplatama na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876 otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest