Jana Stojković rođena 15.01.2011. godine u  Beogradu , živi u Deču.

Kad je imala svega dva meseca, primećena su odstupanja u psiho – motornom razvoju, te je upućena na prva ispitivanja u Kliniku u Sokobanjskoj, u Beogradu. Kad je imala šesnaest meseci, Jani je postavljena dijagnoza cerebralne paralize.

Tokom 2013. godine, Jana je bila na parcijalnoj fibrotomiji u Tuli (Rusija), potom 2015. i 2016. godine na ponovljenim intervencijama parcijalne fibrotomije, takođe u Tuli.

Jana trenutno ne može da hoda, samostalno stoji i koristi levu ruku. U cilju poboljšanja njenog stanja, Fondacija je u junu 2017. godine uplatila 2.972,80 EUR rehabilitacionom centru „Renona“ u Slovačkoj. To je bio prvi tretman, od ukupno pet predstojećih, kako bi rezultati bili vidljivi.

Jani predstoji drugi tretman u rehabilitacionom centru “Renona”, čija cena je 2.972,80 EUR.

Pomozimo Jani Stojković slanjem SMS poruke (potrebno je uneti proizvoljni karakter) na 5757 (100 dinara) i uplatama na dinarski račun: 205-999-98 i devizni račun 0070800039876 otvoren kod Komercijalne banke.

Pin It on Pinterest