Fondacija “Podrži život”, u kontekstu novonastalih događaja, iznosi sledeće:

  • Da posluje isključivo u skladu sa pozitivno-pravnim normama u Republici Srbiji, Zakona o zadužbinama i fondacijama i da shodno tim pravnim aktima reguliše sva pitanja u vezi sa svojim radom i finansiranjem istog. Shodno tome, Fondacija je dostupna kontroli od strane državnih organa. Povodom toga Fondacija se više neće obazirati na tendenciozna pisanja tabloidnih medija, niti odgovarati na pitanja istih.
  • Ističemo da je Fondacija, od završetka akcije za Dušana Torodovića (od 15. septembra, pa do danas, 25. septembra) prikupila 13.779.299,00 RSD i 56.000,00 EUR, dok je iz budžeta Republike Srbije uplaćeno 29.663.000,00 RSD.
  • Fondacija je od 15.09.2018. godine uplatila 1.502.147,00 RSD i 118.001,00 EUR za lečenje dece.
  • Sredstva iz Fondacije će, kao i do sada, uvek biti usmerena za lečenje, pa stoga pozivamo sve roditelje čijoj deci je potrebna pomoć da nam se obrate. Apelujemo da i dalje nastavite sa slanjem SMS poruka na 5757 i uplatama na naše račune.

Pin It on Pinterest