Fondacija “PODRŽI ŽIVOT” u svoje ime, kao i u ime osnivača fondacije gospodina Sergeja Trifunovića, obaveštava javnost o sledećem:

“Zbog sve češćih zloupotreba imena fondacije “PODRŽI ŽIVOT”, kao i zloupotreba imena njenog osnivača gospodina Sergeja Trifunovića, putem društvenih mreža, a u cilju sticanja finansijske koristi, obaveštavamo javnost i naše donatore sledeće:

Zvanične internet prezentacije fondacije “PODRŽI ŽIVOT” su:

  1. Oficijelna internet prezentacija fondacije –www.podrzizivot.com
  2. Oficijelna Facebook stranica – Fondacija Podrži Život
  3. Twitter profil fondacije – Podrži Život
  4. You Tube kanal fondacije – Podrži Život

Zvanične internet prezentacije fondacije “PODRŽI ŽIVOT” služe isključivo za informisanje javnosti o pokrenutim i uspešno završenim humanitarnim akcijama, a ne za prikupljanje novčane pomoći. Donacije se prikupljaju sms porukama, kao i direktnim uplatama na tekući račun fondacije “PODRŽI ŽIVOT”.

Gospodin Sergej Trifunović se obraća javnosti jedino i isključivo putem svog ličnog profila na društvenoj mreži “Instagram”. Ni na jednoj drugoj društvenoj mreži gospodin Trifunović nema profil.

U ime naše fondacije, kao i u ime gospodina Sergeja Trifunovića, molimo javnost i naše donatore, ukoliko im se neko obrati sa zahtevom za pomoć, putem društvenih mreža, a tiče se fondacije i rada gospodina Sergeja Trifunovića za fondaciju, kao i sve one koji su već kontaktirani na taj način, da se obrate fondaciji na broj telefona 011/4089-785, nakon čega ćemo kontaktirati Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Sa žaljenjem konstatujemo da u našoj zemlji postoje ljudi koji su spremni na ovakav vid zloupotrebe, te vas molimo da nam pomognete, u cilju sprečavanja svih mogućih malverzacija na račun bolesne dece i naše zajedničke pomoći najmlađima”.

S poštovanjem,

 

Nikola Vujović

Upravitelj fondacije

 

fondacija-saopstenje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST FONDACIJE “PODRŽI ŽIVOT“

Pin It on Pinterest