Pozivamo vas na V Kongres Udruženja medicinskih sestara i tehničara Kliničkog centra Srbije „Sestrinstvo“, koji su prijatelji i donatori Fondacije „PODRŽI ŽIVOT“, 23. i 24. septembra u Sava centru.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću, a to je humanost i predanost pozivu.

Udruženje „Sestrinstvo“ osnovano pre četrnaest godina, ima za cilj da sestrama pruži adekvatnu edukaciju, podršku i sve prateće segmente koji se tiču sestrinstva i sestrinske profesije.

Sestrinstvo se sve više u svetu počinje shvatati kao disciplina koja ima prepoznatljiv program delovanja i koja je nezavisna od dugih disciplina u sastavu zdravstvene zaštite.

Uspeh sestrinstva u Srbiji najviše zavisi od vizije budućnosti ove jednistvene profesije, a „Sestrinstvo“ je udruženje koje ima viziju!

podrzi-zivot

Pin It on Pinterest