Vanja Vasović

Vanja Vasović rođen je 26.08.2011. u Novom Sadu.Boluje od mišićne distrofije, koja spada u retke bolesti.Bolest mu je dijagnostifikovana kada je imao četiri i po godine i od tada je na kortikosteroidnoj terapiji koja može da uspori, ali ne i da zaustavi progresiju bolesti koja za posedicu ima ubrzano propadanje mišića. Redovno radi vežbe istezanja […]

Milana Vidović

Milana Vidović rođena je 18.03.2016. godine, u Novom Sadu.Boluje od cerebralne paralize, epilepsije, astme i hidrocefalusa.Milana je dete iz blizanačke trudnoće, rođeno u dvadeset osmoj gestacijskoj nedelji. Zbog prevremenogporođaja, druga beba nije preživela.Po rođenju imala je krvarenje na mozgu četvrtog stepena. Ugrađen joj je šant, stoma, kao i ileo stoma.Borba za njen boljitak počinje već […]

Andrej Glavonjić

Andej Glavonjić rođen je 10.03.2015. u Novom Sadu.Boluje od cerebralne paralize.Iako je rođen kao zdrava beba, sa šest meseci nastaju neurološke promene (krvarenje na mozgutrećeg stepena).Nakon navršene treće godine Andrej dobija dijagnozu cerebralne paralize.Mentalno je u potpunosti očuvano dete, ali ne može samostalno da hoda, sedi, niti govori.Do sada je išao na fizikalne terapije u Španiju […]